Fietsreglement  WTC Azzurri Genk

Alle ritten starten en eindigen aan ons clublokaal - A.C.L.I., Rondpuntlaan 25, 3600 Genk - tenzij anders wordt afgesproken.

Een fietsreglement is er voor:

Je eigen veiligheid

De veiligheid van je collega’s in de fietsclub

En natuurlijk het niet in gevaar brengen van andere weggebruikers


In groep fietsen < 15 personen

Opgelet: het woord IN GROEP rijden wordt vaak verkeerd begrepen. Als officieel fietsreglement geldt: een groep van minder dan 15 deelnemers is geen groep”.

       Het grote verschil is dat men verplicht is de fietspaden te gebruiken waar mogelijk is.

Azzurri’s respecteren het milieu en laten geen afval achter “PROPER RIJDEN”.

Ieder lid dient de richtlijnen te volgen. Het bestuur of baankapitain kan leden ter orde roepen bij onveilig rijden, verbaal of non-verbaal geweld of het niet respecteren van de fietsreglementen.

Iedereen is verplicht gevaarlijke wegsituaties te signaleren aan de rest van de groep.

Het dragen van een fietshelm en de Azzurri-clubuitrusting is verplicht.

De vertrektijden en ritten zoals vermeld in onze rittenkalender worden strikt nageleefd.

Ieder lid dat deelneemt aan een fietstocht zorgt ervoor dat zijn/haar materiaal technisch in orde is om zonder onvoorziene moeilijkheden de rit te kunnen uitfietsen. Iedereen heeft minstens één reservebandje en basis        herstelmateriaal bij.

Achteraan de groep rijdt iemand die kan ingrijpen indien er zich problemen zouden voordoen. Deze laatste man krijgt ook een fluitje en waarschuwt de volledige groep indien er achterkomende weggebruikers of        voertuigen ons inhalen.

Sprinten bergop mag, maar opgelet: breng de veiligheid van jezelf, clubgenoot of andere weggebruikers NIET in gevaar. Neem eerst positie links, kijk goed uit en accelereer dan LINKS de groep voorbij. Boven wordt er        gewacht.

Snel afdalen mag, maar opgelet: breng de veiligheid van jezelf, clubgenoot of andere weggebruikers NIET in gevaar. Onder wordt er gewacht.

Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel geholpen is. Bij uitzondering (onherstelbaar euvel…) kunnen afspraken gemaakt worden ter plaatse (ga aan de kant staan en houd de openbare weg vrij).

Van ieder lid wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de wegcode en deze correct toepast. Alle leden dienen een aantal signalen te kennen en te gebruiken: “gaten”, “steentjes”, “paaltje”, …enz.

De snelheid zal steeds aangepast worden aan de groepsgeest en mag zeker het gemiddelde van 25 km/uur niet overschrijden, tenzij anders afgesproken wordt door de volledige groep.

Wat betreft het rijden op jaagpaden is er één belangrijk punt. De snelheid van 28 km/per uur mag niet overschreden worden. Hiervoor verwijzen wij naar de volgende website:

        http://www.descheepvaart.be/Rubriek/Recreatie/Jaagpaden.aspx


In groep fietsen > 15 personen

       Indien onze groep uit meer dan 15 personen bestaat, mogen we gebruik maken van de openbare weg. Op een éénbaansvak hebben we recht op ½ van de openbare weg, mogen we met twee naast elkaar        rijden op voorwaarde dat we gegroepeerd blijven. Hoffelijkheid brengt ons ook al een heel stuk verder op de weg.

Wegkapiteins

De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht en rijden op kop. Deze wegkapiteins moeten tenminste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met horizontale kleuren en in zwarte        letters op de gele strook het woord “wegkapitein”.

Het is ten strengste verboden de wegkapiteins in te halen! Behalve bij sprinten bergop en snel afdalen (zie eerder vermeld in het fietsreglement).

Na het klimmen of afdalen, nemen de wegkapiteins zo snel mogelijk de kop weer over.

Wegkapiteins kunnen gebruik maken van onderstaande 4 tekens:

     - Rechterarm naar omhoog = Rechtsaf

        - Linkerarm naar omhoog = Linksaf

        - Arm schuin naar voren = Rechtdoor

        - Vuist naar omhoog = Stoppen

     Na het geven van een teken zo snel mogelijk de twee handen aan het stuur, de rest van de groep kan het teken doorgeven.

Bij slechte weersomstandigheden

Kan een rit in overleg met minstens 5 leden, waaronder minstens 1 bestuurslid, verlaat, ingekort of zelfs volledig worden afgelast. Bij een afgelasting wordt er voor de aanwezigen enkel de rit, maar niet de kilometers in aanmerking genomen voor het clubkampioenschap.

 

Het bestuur dankt u voor de medewerking en inzet en wenst iedereen een veilig fietsseizoen toe!HOME OVERZICHT RITTEN TIPS EVENEMENTEN LINKS LEDEN REGLEMENTEN UITRUSTING FOTOALBUMS SPONSORS CONTACT